Fullständiga köpvillkor

 


§1. Allmänt

Dessa köpvillkor (”Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på internet (distanshandel). Den köpande parten benämns som ”Kunden” i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (”produkter” nedan).

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§2. Beställning

Hos Kitcha beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Kitcha tar emot din beställning när du klickar på knappen ”Slutför köp” i kassan. Genom att klicka på knappen ”Slutför köp” accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Kitcha har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet ”Tack för din beställning” till den e-postadress som du angav när du beställde.

Handla tryggt med rätt till avbeställning
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning.

För att göra en avbeställning skall du kontakta oss på mail: info@kitcha.se. Avbeställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

Tillbaka till innehållsförteckningen


§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor inklusive moms. Avgifter för frakt kan tillkomma vid varje beställning, se punkt 7. Leverans

Avgift för outhämtad försändelse 
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 200 kronor. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka de frakt- och hanteringskostnader som uppkommer i samband med återsändning. Notera att om du inte tar emot eller hämtar ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Färgåtergivning på produktbilder
De produktbilder som visas på webbplatsen skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§5. Betalning

Kitcha använder Klarna (Klarna AB, organisationsnummer 556737-0431) som mellanhand för hantering av betalningar. Fakturabetalning är förvalt betalningsalternativ, du kan även välja delbetalning med Klarna konto, Klarna kortbetalning (VISA & Mastercard, American Express), Klarna direktbetalning via din bank samt Swish. Villkor och information om Klarnas tjänster hittar du här.

Fakturabetalning

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

-Få alltid hem varan innan du betalar
-Betalningstid – 30 dagar.
-Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
-Ladda ner dina fakturor från klarna.se
-Möjlighet till delbetalning

Faktura betalning är kostnadsfri, om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25,00% plus gällande referensränta. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

Delbetalning

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

  • Få alltid hem varan innan du betalar
  • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet
  • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
  • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura
  • Handla nu – betala i slutet av nästkommande månad
  • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 18,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 20,6 %. Kreditköpspriset är 11054 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 922 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post. Allmänna villkor hittar du här. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här.

Kortbetalning

Med Klarna kortbetalning kan du betala med VISA, Mastercard samt American Express. Kortet debiteras i samband med order. Klarna hanterar kortuppgifterna och är auktoriserad med PCI DSS certifiering för att garantera att kundens kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form.

Direktbetalning (Bank)

Med Klarna direktbetalning kan du betala direkt från ditt bankkonto. Klarna överför och skyddar dina uppgifter på ett säkert sätt i krypterad form i kommunikationen med banken. Vid direktbetalning måste du som kund kunna logga in och identifiera dig på din bank. När du genomfört inloggningen och godkänt köpet hos din bank är betalningen klar.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§6. Fullgörande

Kitcha påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen ”Slutför köp” i kassan. Kitcha har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§7. Leverans

Produkter levereras till ett ombud i närheten av den adress du uppgav vid beställning, i samarbete med vår logistikpartner DHL. Kitcha skickar beställningar under helgfria vardagar. Vid leverans till ombud gäller följande: Du blir aviserad via sms när ditt paket har nått ombudet. Du får ett sändningsnummer/löpnummer samt vilket ombud du ska hämta ut paketet på. Ta med detta sändningsnummer samt legitimation när du ska hämta ut paketet.  Outhämtade försändelser återsänds till Kitcha, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 200 kr.

Fraktkostnad:

Vid ordervärde under 499 kr tillkommer en fraktkostnad på 59 kr

Fraktfritt vid beställning över 499 kr

Kitcha erbjuder fraktfri leverans om värdet på beställda produkter överstiger 499 kr.

Leveranstid:

Normal leveranstid för varor som finns i lager är 2-5 arbetsdagar. Beställningar som görs före klockan 10.00 skickas om möjligt samma dag. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kommer leveransen att skickas när alla produkter finns i lager och leveranstid för detta ska anges på din orderbekräftelse.  Om din leveransadress är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse eller i de nordligaste delarna av Sverige kan leveranstiden komma att utökas med 3-10 helgfria vardagar.

Du blir aviserad via sms, till det mobiltelefonnummer du uppger vid beställningen, när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Denna aviseringen brukar normalt ske i samband med att paketet kommer till ombudet. Paketleverans skall hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds automatiskt till Kitcha, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 200 kr.

Leveransförsening

Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad eller om Kitcha inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Kitcha inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Kitcha insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk

Kitcha står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt för varan exklusive frakt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Eventuell fraktkostnad återbetalas ej. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Kitcha och sedan returnera produkten som beställningen omfattar till Kitcha utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten på 79 kr.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Kitcha genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Kitcha mottagit de produkter kunden återsänt. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. I det fall beställning har gjorts mot faktura som ännu inte betalats kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt

Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Kitcha för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Kitcha i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Kitchas bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
-Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.

Förfarande vid ångerrätt

Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Kitcha om att du önskar ångra köpet.

Kontaktinformation
Kitcha.se
E-post: info@kitcha.se

60 dagars öppet köp

Öppet köp erbjuds i 60 dagar från det att produkten levererats till dig. Under den period då öppet köp gäller, återköper Kitcha till det värde som du betalt för produkterna, ej eventuell kostnad för frakt till kunden. Kunden ansvar själv för att bekosta returfrakten på 79 kr vid nyttjande av öppet köp.

Följande villkor gäller för öppet köp:
-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick.
-Eventuell montering av produkten skall inte ha skett.
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.

Nyttjande av Öppet köp

För att nyttja öppet köp, vänligen kontakta oss via e-post på: info@kitcha.se.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Kitcha eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Reklamation rapporteras till Kitcha så snart felet borde ha upptäckts och 2 månader anses som skälig tid för upptäckt av skada eller defekt. Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Kitcha rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Kitcha. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Kitcha skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: info@kitcha.se.

I händelse att en tvist uppstår mellan kund och Kitcha kan kunden vilja kontakta ARN (allmänna reklamationsnämnden). Adressen till ARN är följande:

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

Retur vid reklamationsärende

För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Kitcha skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Kitcha rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Kitcha bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Kitcha är du ansvarig för att produkterna når Kitcha i oskadat skick. Kitcha rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returinstruktioner

Kontakta Kitcha för instruktioner kring returhanteringen.

Återbetalningar

Kitcha återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§11. Förbehåll

Hävningsförbehåll

Kitcha förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Kitcha.

Ändringsförbehåll

Kitcha förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Kitcha och kund.

Ansvarsförbehåll

Kitcha skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Kitchas verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Kitchas kontroll och som Kitcha inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Kitcha ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Kitcha ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar

Kitcha ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på https://www.kitcha.se.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Kitcha rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Kitcha.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Kitcha kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Kitcha ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Kitcha för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida.

Personuppgiftsansvarig
Nya Kitcha
Kälkarp 1211
282 76 Hästveda

Kunduppgifter som lagras
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Köphistorik hos Kitcha

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
-Marknadsföringspartner som anlitats av Kitcha i marknadsföringssyften.

Registerutdrag

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Kitcha raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Kitcha skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Överlåtelse

Genom ingående av detta Avtal lämnar du som kund ditt medgivande till att Kitcha får överlåta uppgifter om dig till tredje part. Samtycket innebär att tredje part som övertagit uppgifter om dig får bruka dem med samma villkor som följer av §13 i detta Avtal. Vid sådan händelse kommer du som kund bli informerad om vem som övertagit uppgifter om dig.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§14. Övrigt

Polisanmälan

Kitcha polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Informationens syfte

All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Kitcha ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies

Cookies, ”kakor”, är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: ”Sessionskakor” sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: ”Permanenta kakor” sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tillbaka till innehållsförteckningen