Köksvåg och hushållsvåg

Om du bakar mycket så vet du att det är att föredra att mäta ingredienserna i vikt istället för volym eftersom det blir mer exakt med en köksvåg. Mäter du i ett mått riskerar du att få för mycket mjöl exempelvis (det packas ihop). En hushållsvåg är också till stor nytta när du ska mäta upp exempelvis potatis, äpple och liknande fasta ingredienser.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.

Ibland kan det vara behov av en våg som mäter mycket små mängder väldigt exakt som till exempel vid korvtillverkling. De kryddor man tillsätter vid korvtillverkning mäts ofta i gram och då behövs en kryddvåg.

Moderna köksvågar är i dag digitala och kan därför uppvisa en stor exakthet och de är mycket lätta att läsa av. Väljer man en platt våg så har man alltid möjligheten att ställa en skål på för att väga ingredienserna. Kom bara ihåg då att nollställa vågen efter att du ställt skålen på och före du lägger i ingredienserna. En stor fördel med den platta digitala vågen är att den tar minimalt med utrymme när du inte använder den. Det finns även den äldre typen av våg som fanns i speceriaffärer förr i tiden med inbyggd skål och analog avläsning. Tänk bara att den typen av hushållsvåg tar stor plats.